پیام تبریک مدیرعامل محترم شرکت بمناسبت هفته بسیج:

متن پیام تبریک جناب آفای مهندس حمید رسولی عضومحترم هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید