آمار فروش بذور گندم در استان کرمان

 روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان آمار فروش بذور گندم را بشرح جدول ذیل اعلام نمود:

برای مشاهده لطفاً کلیک نمایید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید