بازدید و نمونه برداری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دوره ای بعمل آمده از کارگزاران شهرستان آرادان و گرمسار:

1-تذکر در خصوص آراستگی وتمیزی وچیدمان مناسب محیط انباروکالا 

2-توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

3-نمونه برداری از دو محموله کود اوره در محمل کار گزاری های شهرستان گرمسار

4-نظارت بر قیمت فروش کود یارانه ای در همه کارگزاری ها

5-جمع آوری فرم پایش

6-نظارت بر توضیح مناسب کود در سطح استان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید