برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران ستاد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
جلسه شورای مدیران ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عصر روز یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۱۵ برگزار شد. در ابن جلسه مدیریت های حسابرسی و بازرسی، حقوقی، کمیسیون معاملات به ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه خود و برنامه های آتی پرداختند.  
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید