اهداء تندیس نمایشگاه بین المللی به مازندران

تندیس نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران اهداء شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در آخرین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی ((سم، کود،بذر،نهال،آب و خاک و تجهیزات آبیاری تحت فشار)) که در شهرستان قائمشهر استان مازندران برگزارشد.مدیرعامل نمایشگاه به اتفاق مدیر اجرایی نمایشگاه با حضور در غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ،تندیس نمایشگاه بین المللی تخصصی کشاورزی را به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به دلیل مشارکت پویا، فعال و همه جانبه آن در برگزاری نمایشگاه تخصصی بین المللی کشاورزی اهداء کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید