توزیع 499 تن کود اوره شهرستان مسجدسلیمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان با بیان این مطلب افزود در 8 ماه نخست سال جاری مقدار 499 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان مسجدسلیمان توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید