ستاد کود استان تشکیل جلسه داد

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان،

 در این جلسه که با حضور معاونت تولیدات گیاهی سازمان و مدیران شهرستان های استان و سایر اعضای ستاد تشکیل گردید : مصوب شد سیستم توزیع کود بهاره در شهرستان ها از دی ماه فعال و توزیع بهاره از اول دی آغاز گردد . در این جلسه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان موظف شد نیاز شهرستان ها را طبق برش اعلامی از زراعت سازمان تامین و در اختیار عوامل توزیع قرار دهد.         

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید