بازدید از انبارهای استان مرکزی

بازدید رییس واحد بازرگانی کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از انبار های سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

رییس واحد بازرگانی کود استان جناب مهندس  لنجابی  از روند  تخلیه ، کیسه گیری ، بارگیری  کود های  فله و کیسه  در انبارهای سازمانی  بازدیدهای بعمل آورد ، وی با بیان این مطلب گفت: با توجه به مصرف کود های پایه در استان، این شرکت تلاش می کند  با تمام  ظرفیت ها ، و اقدام به کار حداکثری  در جهت  تامین  به موقع  کود های شیمیایی  نماید و اقداماتی را  به مرحله اجرا بگذارد تادر بهترین وضعیت  و حداقل زمان ممکن، کود های فله و کیسه ارسالی  را تخلیه ،کیسه گیری و به انبار کارگزاران حمل نماید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید