توزیع 60 تن کود اوره از طریق خدمات مشاوره ای در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 60 تن کود کشاورزی از نوع اوره درشهرستان گلوگاه در8 ماهه سال جاری  از طریق شرکت خدمات مشاوره ای فنی کشاورزی   خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزارتوزیع خدمات مشاوره ای   تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان گلوگاه توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید