گزارش هفتگی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان،

     ایام هفته              مورخ                                              شرح گزارش کار
     شنبه        1397/8/26        تشکیل جلسه با همکاران بازرگانی کود در خصوص اهمیت سامانه هوشمند و تاکید بر جدیت در امر مدیریت سامانه
     یکشنبه       1397/8/27 جلسه هم اندیشی با مدیر محترم زراعت سازمان و کارشناسان ذیربط در خصوص ذخیره سازی و توزیع کود ازته
     دوشنبه       1397/8/28 بازدید از انبار سراب چنگایی (محل ذخیره کود پتاسه )و تاکید بر مستند سازی به همکاران در خصوص املاک شرکت
   سه شنبه       1397/8/29 شرکت در جلسه با ریاست محترم سازمان در خصوص برگزاری مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان
   چهارشنبه       1397/8/30 شرکت در جلسه ستاد زراعت در سازمان
   پنج شنبه       1397/9/1 تشکیل جلسه با همکاران انبار مرکزی در خصوص نحوه نظارت و دقت لازم در کیسه گیری بخصوص کیسه گیری کود فسفات آمونیوم
     جمعه       1397/9/2                تعطیل رسمی - شرکت در نماز جمعه

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید