حضور معاون محترم وزير جهاد كشاورزی در مراسم افتتاحيه

اولین نمایشگاه عرضه مستقیم نهال شناسه دار، ادوات و نهاده های باغبانی استان فارس

مهندس عدالتی مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان فارس خبر داد:

مقرر گردیده مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه عرضه مستقیم نهال شناسه دار، ادوات و نهاده های باغبانی روز سه شنبه20بهمن ماه ساعت 10صبح، با حضور معاون محترم وزیر در امور باغبانی، جناب آقای مهندس رسولی، عضو محترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمايتی كشاورزی و برخی از مقامات استانی و شهرستانی در محل همایشهای بین المللی در اکبرآباد شیراز برگزار گردد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید