بیان نکات مهم در مورد رعایت مقررات در فرآیندهای مالی از زبان مدیر حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
امروز در ادامه گردهمائی آموزشی مسئولین مالی ستاد و مدیریتهای استانی که در شهر بندرانزلی در حال برگزاری است، مهندس طریقت مدیر حسابرسی و بازرسی با بیان نمونه های  مختلف درباره قراردادها، دریافتها و پرداختها، چکهای دریافتی، کشف قیمت های کارشناسی در مناقصات و موارد نظیر آن، به ارائه راهکارهایی برای رفع مغایرت های گزارشهای حسابداری پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید