بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از روند تخلیه کودهای شیمیایی در ایستگاه راه آعن هشترود در معیت نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستانهای هشترود و چارایماق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مهندس باقریان ضمن دیدار با مهندس سیدحمزه امینی نماینده محترم شهرستانهای هشترود و چارایماق در مجلس شورای اسلامی، از روند تخلیه کودهای شیمیایی سهمیه شهرستانهای مذکور از واگن در ایستگاه راه آهن هشترود بازدید بعمل آوردند.

در این دیدار مهندس باقریان عامل تاخیر در حمل نهاده های مورد نیاز شهرستانها را امتناع رانندگان از بارگیری و حمل نهاده ها بیان کرده و آمار حمل  نهاده های مربوط به شهرستانهای یادشده را به استحضار مهندس امینی ایراد کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید