کود شیمیایی

حمل و ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستان رزن استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره در تاریخ هجدهم آذرماه سالجاری برای شرکت تعاونی تولید چورمق از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان رزن حمل و ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید