توزیع 10 تن کود کلرور پتاسیم از طریق توسعه روستایی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  توزیع 10تن  کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم  درشهرستان نکا در8 ماهه سال جاری از طریق توسعه روستایی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع توسعه روستایی تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید