270 تن کود اوره و سوپر فسفات ارسالی از بندر امام یکشنبه هفته جاری در ایستگاه راه آهن زنجان تخلیه و به انبار های سازمانی انتقال یافت

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان،

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید