برگزاری جلسه بازگشائی پاکات مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

جلسه بازگشائی پاکات مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین با حضور سرکار خانم فیضی دبیر کمیسیون معاملات دفتر مرکزی و شرکت کنندگان در مناقصه و اعضای کمیسیون معاملات استان در محل دفتر مدیریت برگزار شد.

جلسه در 21 آبان ماه برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید