مذاکره با تولیدکنندگان کود های فسفاته

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مسئول واحد کود شعبه مهندس شیرزاد امروز مورخ 99/09/15 مذاکره ای با شرکت تولیدکننده کودهای فسفاته داشتند . در این مذاکره ضمن قدردانی از تولیدکننده جهت تلاش برای خود کفایی در تولید کود کشور ، مسائل فنی و تولیدی کود مورد بررسی قرار گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید