بوجاری بذر جو در انبار کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از بوجاری مقدار 2000 کیلوگرم بذر جو  در تاریخ پانزدهم آذرماه سال جاری خبر داد.

وی گفت:این بذور جهت خود مصرفی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود که عملیات بوجاری در ایستگاه کرمان به انجام رسید.

مهندس قاسمی افزود: تاکنون بیش از 12000 کیلوگرم بذر درایستگاههای بوجاری استان کرمان جهت کشاورزان بوجاری شده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید