آدرس شبکه های اجتماعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت به منظور دسترسی کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی به شبکه های اجتماعی مربوط به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بنر آدرس شبکه های اجتماعی طراحی شده توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در محل مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان نصب شد.

آقای الیاسی افزود برای اطلاع رسانی گسترده از تمامی کارگزاران در سطح استان همدان خواسته شده است نسبت به نصب بنر مذکور در کارگزاری خود اقدام کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید