تشکیل جلسه هفتگی مدیریت و معاونین مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

جلسه داخلی مدیریت و مسئولین مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی روز چهارشنبه 1399/09/12 ساعت 10 صبح در دفتر آقای سید مسعود قائمی منتظری مدیر مرکز تشکیل شد.

در این جلسه مسائل مربوط  به حوزه اموراداری و فنی و حفاظت فیزیکی  مورد  بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای انجام اقدامات لازم اتخاذ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید