آزمایشگاه کنترل کیفی کود

اعلام نتایج کنترل کیفی کود اوره پریل و گرانول

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

آزمایشگاه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی نتایج آنالیز دو نمونه کود اوره پریل پتروشیمی خراسان و اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه، ارسالی از مدیریت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی و کرمانشاه را در تاریخ 1399/09/12 به آن مدیریت ها و معاونت های مربوطه ارسال کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید