بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به منظور بررسی مشکلات و رفع آن ها در انبار سازمانی کود برازجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به منظور بررسی امکانات مورد نیاز و مسائل و مشکلات محوطه انبار سازمانی کود برازجان بازدید و دستورات لازم برای رفع مشکلات موجود به انبار دار ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید