توصیه کودی به کشاورزان استان توسط کارشناسان شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توصیه کودی به کشاورزان استان توسط کارشناسان شرکت در البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به اهمیت تغذیه گیاهی در افزایش عملکرد محصول کارشناسان شرکت در استان البرز توصیه های کودی را به کشاورزان و بهره برداران در حین توزیع کود ارائه می نمایند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید