گزارش تصويری از:

بازديد جناب آقای مهندس طهماسبی و هيأت همراه از اولين نمايشگاه نهال، نشاء و صنايع وابسته استان البرز

تصاوير ارسالی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز از جناب آقای مهندس طهماسبی معاون محترم وزير جهاد كشاورزی در امور باغبانی، جناب آقای مهندس موسوی رییس محترم سازمان جهاد كشاورزی استان البرز به همراه معاونین و مدیران ستادی و استانی، جناب آقای محمدحسین عصاره رییس محترم موسسه تحقیقات ثبت و كنترل بذر و نهال، دكتر عبدالرضا كاوند معاون موسسه تحقیقات ثبت و كنترل بذر و نهال در معیت هیأتی از كارشناسان كه از اولين نمايشگاه نهال، نشاء و صنايع وابسته در استان البرز بازديد نموده اند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید