تامین کود اوره مورد نیاز شرکت سهامی گلپایگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای پاییز سال 99 تا کنون توانسته ایم 300 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران سهامی زراعی گلپایگان را تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید