تامین وتوزیع 20 تن کود سولفان در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع 20 تن   کود کشاورزی از نوع سولفان  درشهرستان قائم شهر در8 ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفان  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 2کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان قائم شهر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید