میزان توزیع سم بوتیزان استار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین و توزیع مقدار  150 کیلوگرم سم بوتیزان استار از ابتدای سال زراعی تاکنون از طریق شبکه توزیع کارگزاران استان جهت کشاورزان متقاضی و بهره برداران بخش کشاورزی ، خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید