کود اوره توزیعی در شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع 59 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان خوسف خبر داد.

کودهای شیمیایی اوره در آبان ماه توسط کارگزاران شهرستان خوسف در بین کشاورزان متقاضی توزیع شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید