میزان توزیع کود پتاسه در آبان ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین و توزیع مقدار  12 تن کود سولفات پتاسیم در آبان ماه سال جاری از طریق شبکه توزیع کارگزاران استان جهت کشاورزان متقاضی و بهره برداران بخش کشاورزی ، خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید