توزیع 155 کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی دربابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 155 تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم  درشهرستان بابلسردر8 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاری تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کود سولفات پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق2کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان بابلسرتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید