تامین وتوزیع 33 تن کود سولفان در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع  33 تن کود کشاورزی از نوع سولفان درشهرستان جویبار در8 ماهه سال جاری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کود سولفان  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3کارگزار توزیع کود  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان جویبار توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید