تامین وتوزیع 355 تن کود اوره در سوادکوه شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع355 تن کود کشاورزی از نوع اوره درشهرستان سوادکوه شمالی در8 ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار توزیع کودتحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان سوادکوه شمالی  توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید