محموله دوم کود شیمیائی سوپر فسفات تریپل از طریق حمل و نقل ریلی به همدان رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

محموله دوم کود شیمیائی سوپر فسفات تریپل از طریق حمل ریلی و از مبداء بندر امام خمینی (ره) به استان همدان رسید.

این محموله در 9 واگن و حامل حدود 500 تن می باشد که به محض ورود عملیات تخلیه و بارگیری به مقاصد کارگزاران استان در حال انجام است.

محموله اول این کود که در تاریخ 15/8/97 به استان رسیده بود ظرف مدت کمتر از 24 ساعت بین کارگزاران و عاملین در سطح استان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید