تامین وتوزیع 4947 تن کود کشاورزی در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع4947تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف  درشهرستان جویباردر8 ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود های کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 14کارگزار توزیع کود بخش های خصوصی و تعاونی   تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان جویبارتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید