بازدید مدیر و معاون مالی اداری مجتمع از خط تولید سم کلرپیریفوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

در روز دوشنبه 10 آذرماه99 ، علی اصغر سلیمی مدیر و محمدرضا نظری معاون مالی اداری مجتمع از خط تولید سم کلرپیریفوس ( بچ یک پارت 1 ) بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید