ثبت کودی و آگاه سازی بهره برداران از سلامت کودهای تولیدی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازآگاه سازی کشاورزان در تهیه کودهای کشاورزی سالم با توجه ودقت در شماره ثبت کودی حک شده بر روی بسته های کود در زمان خرید محصول از کارگزاری ها و عاملین مجازکود در استان خبر داد.

دکتر محمدی بابیان اینکه کلیه عاملین و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی ملزم به تهیه وتوزیع محصولات کودی سالم و با کیفیت و دارای مجوز رسمی موسسه خاک و آب و دارای شماره ثبت کودی و رعایت استانداردهای لازم باشند. لذا موارد زیر مورد تاکید میباششد؛

- برای اعتبارسنجی کودها قبل از خرید شماره ثبت کودی که بر روی بسته کودحک شده را به سرشماره 3000646424 ارسال تا از صحت شماره ثبت ومشخصات درج شده بر روی بسته مواد کودی اطمینان حاصل نمائید.

- کشاورزان بایستی کودی تهیه کنند که دربسته و استاندارد باشد.

- همه کودها باید نشان ثبت موسسه آب و خاک را داشته باشند.

- محتوای کود باید با مشخصات کودی که ثبت شده است، برابر باشد.

- بهترین زمان برای تهیه کود قبل از آغاز فصل کشاورزی است به نحوی که در تابستان کود برای کشت پائیزه و در زمستان کود برای کشت بهاره تهیه شود تا مشکلی در زمان کشت پیش نیاید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید