بازدید گروه پایش و مسئول امور کود از انبار کارگزاری شهر تنگ ارم شهرستان شتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

در اجرای دستورالعمل های پایش و کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی مورخ ۸ آذر ماه ۹۹، گروه پایش و مسئول امور کود استان از انبار کارگزاری شهر تنگ ارم ( بوستانی ) شهرستان دشتستان بازدید و توصیه های لازم را جهت توزیع بهینه، ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز در سامانه جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی و خدمت رسانی به کشاورزان ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید