توزیع 40 تن کود کشاورزی برای مراکز تحقیقات در مازندران

مدبه گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

یر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 40تن کود کشاورزی انواع پرمصرف  درشهرستان ساری در8 ماهه سال جاری  برای مصارف مراکز تحقیقات کشاورزی  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود های کشاورزی  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش در بین مراکز و ایستگاههای تحقیقات زراعی و باغی در سطح استان مازندران اختصاص یافت و توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید