بازدید آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی، از انبارهای استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

آقاي مهندس عليزاده عضو محترم هيئت مديره و معاون امور بازرگاني شركت خدمات حمايتي كشاورزي به همراه مهندس باقريان مدير محترم استان آذربايجان شرقي از مراحل كيسه گيري و توزین كودهاي فله وبا وزن کشی تصادفی نمونه های از کود کیسه گیری شده، تخليه و بارگيري واگن هاي رسيده از مبادي به خط اختصاصي انبار سي هزارتني تبريز جهت حمل، تامين و توزيع كودهاي شيميايي مورد نياز كشاورزان استان هاي آذربايجان شرقي، اردبيل و آذربايجان غربي بازديد بعمل آوردند.

سپس جلسه اي با حضور روساي ادارات در دفترمديريت و انبار سازمانی تشكيل و در این جلسه آقای مهندس علیزاده به همکارانی که در روزهاي تعطيلي ايام 28 و 29 صفر جهت تامین کودمورد نیاز کشاوزران استانهای یادشده بالا فعالیت می کردند با عرض خدا قوت رهنمودهای لازم را جهت رسيدن به اهداف شركت بیان کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید