رسیدگی به اسناد مالی و پیگیری مسائل مربوط استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استالن سیستان و بلوچستان،

سفر دو تن از کارکنان مدیریت محترم حسابرسی ستاد شرکت بنام آقایان باصفا و صالحی به این استان و رسیدگی به اسناد مالی و پیگیری مسائل مربوط استان.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید