اعطای عاملیت جدید توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

همکاران واحد بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از انبار متقاضیان جدید کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی در شهرستان زنجان بازدید کردند که در این بازدید وضعیت انبارهای متقاضیان بر اساس دستور العمل اعطای عاملیت توزیع کود شیمیایی به متقاضیان جدید بررسی و گزارش آن با تمام جزئیات لازم به مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان تحویل داده شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید