ارسال گزارش هفتگی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزیل استان لرستان،

 
ایام هفته مورخ شرح گزارش کار
شنبه 1397/8/12 جلسه با همکاران در خصوص پیگیری دستورالعمل پایش کود شیمیایی در شهرستانها
یکشنبه 1397/8/13

شرکت در راهپیمایی یوم اله 13 آبان-شرکت در جلسه سازمان جهاد کشاورزی در خصوص رفع مشکل  کود شهرستانها

دوشنبه 1397/8/14 شرکت در جلسه نظام مهندسی کشاورزی استان
سه شنبه 1397/8/15 شرکت در جلسه مبارزه با قاچاق کالا با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی در سازمان
چهارشنبه 1397/8/16 تعطیل رسمی - کشیک جهت نظارت بر استمرار توزیع کود
پنجشنبه 1397/8/17 تعطیل رسمی - کشیک جهت نظارت بر استمرار توزیع کود
جمعه 1397/8/18 تعطیل رسمی - کشیک جهت نظارت بر استمرار توزیع کود

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید