توزیع 170 تن کود درشهرستان رفسنجان استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از توزیع 170 تن انواع کود بین کشاورزان شهرستان رفسنجان خبرداد.

مهندس قاسمی افزود: مقدار 160 تن کود ازته،5 تن کود پتاسه و 5 تن کود فسفاته به کارگزاران شهرستان رفسنجان در آبان ماه سال جاری بارگیری وحمل وسپس بین کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید