توزیع 190 تن کود بین کشاورزان شهرستان رابر استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت:مقدار 190تن کود در آبان ماه سال جاری بین کشاورزان شهرستان رابر استان کرمان توزیع شده است.

وی افزود: مقدار 180تن کود ازته ومقدار 10تن کود فسفاته به کارگزاران شهرستان رابر،بارگیری،حمل وبین کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید