کیسه گیری کود فله

عملیات روان سازی کیسه گیری کود اوره فله به منظور حمایت از کشاورزان و بهبود تغذیه محصولات پائیزه در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکات خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید  هزار  جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی   استان  گلستان ،تغذیه مناسب گیاهان زراعی نقش عمده ای در افزایش تولید محصولات زراعی دارد،  و برای حمایت از کشاورزان و بهبود تغذیه محصولات  پائیزه  کیسه گیری کود اوره فله  یا تمام قوت در حال انجام است  وی همچنین با اشاره به  آمار کیسه گیر ی کود فله  از ابتدای سال جاری تاکنون  به بیش از 21 هزارتن  یاد  کرد که در  سه سایت  انبار سازمانی گرگان  ، قرق و فاضل آباد کیسه گیری شده  است  و تاکید کرد  در حال  حاضراین روند دراستان در شرایط مطلوبی استاوافزود: روزانه به طور متوسط 500 الی 450 تن کود فله کیسه گیری و به مقصد عاملان توزیع حمل  می شودهزارجریبی گفت: عملیات روانسازی و کیسه گیری کود اوره و اقدامات انجام شده از طریق واگذاری به پیمانکار واجد شرایط ازطریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید