تقدیر ریاست سازمان از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

 جلسه ستاد اربعین در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی با حضور ریاست سازمان و مدیران تابعه برگزارشد.

در این جلسه از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که تلاش مضاعفی درخصوص اسکان, برگزاری پارکینگ و ایستگاه صلواتی زوار و همکاران وزارت جهادکشاورزی داشتند تقدیر بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید