برگزاری جلسه مناقصه بارگیری حمل و تخلیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت )

برگزاری جلسه مناقصه بارگیری حمل و تخلیه داخل استانی نهاده کشاورزی شرکت 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید