بازگشائی پاکات استعلام بهاء خرید گالن 20 لیتری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور بازگشائی پاکات استعلام بهاء خرید گالن 20 لیتری در بستر سامانه تدارکات دولت ، جلسه ای با حضور مدیر ،معاون مالی اداری، معاون بازرگانی ، رئیس امور مالی ، رئیس گروه کارشناسی و دبیرکمیسیون معاملات مجتمع در روز دوشنبه 3 آذرماه 99، برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید