تشکیل جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی در استان کردستان

گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان کردستان از جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی  با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

این جلسه که در تاریخ 97/8/14 با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برگزار گردید و از تامین به موقع سهمیه پاییزه کود شیمایی علیرغم مشکلات حمل  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قدردانی و تشکر نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید